13.10.2023 09:00 RefBeJuSo Freiwilligenarbeit
14.10.2023 08:00 RefBeJuSo Sozialdiakonie
19.10.2023 12:45 RefBeJuSo Kirchgemeinderat
20.10.2023 09:00 RefBeJuSo Sozialdiakonie
23.10.2023 18:30 RefBeJuSo KUW
24.10.2023 13:00 RefBeJuSo KUW
25.10.2023 18:30 RefBeJuSo Erwachsenenbildung
27.10.2023 08:30 RefBeJuSo Sozialdiakonie
28.10.2023 09:15 RefBeJuSo Sozialdiakonie
31.10.2023 09:00 RefBeJuSo WeA Kat.
01.11.2023 19:00 RefBeJuSo Spiritualität
06.11.2023 09:00 RefBeJuSo Hp KUW / HRU
08.11.2023 10:00 RefBeJuSo Regionale Kirchenentwicklung
09.11.2023 00:00 RefBeJuSo Sozialdiakonie
10.11.2023 09:00 RefBeJuSo Jugend und junge Erwachsene
11.11.2023 09:00 RefBeJuSo Sozialdiakonie
13.11.2023 09:00 RefBeJuSo KUW
15.11.2023 08:00 RefBeJuSo Sozialdiakonie
16.11.2023 09:00 RefBeJuSo KUW
18.11.2023 09:00 RefBeJuSo Freiwilligenarbeit
20.11.2023 09:00 RefBeJuSo Freiwilligenarbeit
22.11.2023 18:00 RefBeJuSo Kirchgemeinderat
24.11.2023 09:00 RefBeJuSo KUW
07.12.2023 09:00 RefBeJuSo Freiwilligenarbeit
11.12.2023 18:00 RefBeJuSo Freiwilligenarbeit
12.12.2023 09:00 RefBeJuSo WeA Kat.
14.12.2023 16:00 RefBeJuSo Spiritualität
21.12.2023 12:45 RefBeJuSo Kirchgemeinderat
13.01.2024 08:30 RefBeJuSo Sozialdiakonie
15.01.2024 08:45 RefBeJuSo KUW
17.01.2024 10:00 RefBeJuSo Kinder und Familien
19.01.2024 09:00 RefBeJuSo Freiwilligenarbeit
19.01.2024 14:00 RefBeJuSo Freiwilligenarbeit
25.01.2024 09:00 RefBeJuSo WeA Kat.
01.02.2024 09:00 RefBeJuSo KUW
19.02.2024 09:00 RefBeJuSo Kinder und Familien
04.03.2024 09:00 RefBeJuSo KUW
05.03.2024 09:00 RefBeJuSo KUW
21.03.2024 09:00 RefBeJuSo KUW
08.08.2024 09:00 RefBeJuSo KUW